چند لایه در مدل مرجع TCP IP وجود دارد؟
چند لایه در مدل مرجع TCP IP وجود دارد؟

تصویری: چند لایه در مدل مرجع TCP IP وجود دارد؟

تصویری: چند لایه در مدل مرجع TCP IP وجود دارد؟
تصویری: مجموعه پروتکل TCP/IP 2023, سپتامبر
Anonim

چهار لایه

به همین ترتیب، مردم می پرسند، چند لایه در مدل مرجع TCP IP وجود دارد؟

پنج لایه

مدل مرجع TCP IP چیست؟ TCP / مدل مرجع IP یک مجموعه چهار لایه از پروتکل های ارتباطی است. این توسط وزارت دفاع (وزارت دفاع) در دهه 1960 توسعه یافت. نام آن برگرفته از دو پروتکل اصلی است که در آن استفاده می شود مدل ، برای مثال، TCP و IP . TCP مخفف Transmission Control Protocol و IP مخفف Internet Protocol است.

با توجه به این موضوع، 4 لایه مدل TCP IP چیست؟

چهار لایه های از TCP / مدل IP هستند 1) کاربرد لایه 2) حمل و نقل لایه 3) اینترنت لایه 4 ) رابط شبکه. کاربرد لایه با یک برنامه کاربردی تعامل دارد که بالاترین سطح OSI است مدل .

چند لایه در OSI و TCP IP داریم؟

OSI دارد 7 لایه در حالی که TCP/IP دارای 4 لایه است. مدل OSI یک مدل منطقی و مفهومی است که ارتباطات شبکه ای را تعریف می کند که توسط سیستم های باز برای اتصال و ارتباط با سایر سیستم ها استفاده می شود.

توصیه شده: