طرفداران کلمسون چه فریاد می زنند؟
طرفداران کلمسون چه فریاد می زنند؟

تصویری: طرفداران کلمسون چه فریاد می زنند؟

تصویری: طرفداران کلمسون چه فریاد می زنند؟
تصویری: دیدگاه: طرفداران کلمسون 2023, سپتامبر
Anonim

یکی از کلمسون سنت ها املا کردن است ج-ل-ای-م-س-و-ن اطراف دره مرگ بخش های A و B در بخش دانش آموز آن را با شروع می کنند فریاد زدن "C!"، سپس تپه خواهد شد فریاد زدن "L!". با این کار تشویق در اطراف استادیوم شروع می شود و آن را همانطور که به بخش شما می رسد تکرار می کند.

با در نظر گرفتن این موضوع، طرفداران کلمسون چه شعاری می دهند؟

T-I-G-E-RRRR-S! با ببرها مبارزه کن! با ببرها مبارزه کن! FIGHT FIGHT FIGHT! این اغلب به عنوان یک فریاد رالی سریع در طول بازی ها یا حتی زمانی که تعداد کمی استفاده می شود استفاده می شود طرفداران کلمسون دور هم جمع شوید تا بازی را از تلویزیون تماشا کنید.

تایگر واک در کلمسون چیست؟ تایگر واک که توسط سرمربی تیم فوتبال دابو سوینی آغاز شد، نمایشی از تحسین متقابل است زیرا هواداران وفادار در پارکینگ بزرگ در غرب استادیوم مموریال برای استقبال از ببرها ، که از حمایت آنها سپاسگزار هستند.

در اینجا، عبارت جذاب کلمسون چیست؟

کریس بندی می دانست که این چیزی بیش از یک دابو سوینی دیگر است عبارت جذاب . مثل اکثر طرفداران کلمسون تیم فوتبال دانشگاه، باندی شنیده است که مربی ببرها تکرار می کند: «بهترین استاندارد است»، «سرگرمی در برد است» یا «فقط اگر فکرش را نکنی غیرقابل تصور است».

کلمسون به چه دلیل مشهور است؟

زندگی تحصیلی بیشترین محبوب رشته های تحصیلی در کلمسون دانشگاه شامل: مهندسی; کسب و کار، مدیریت، بازاریابی، و خدمات پشتیبانی مرتبط؛ علوم زیستی و زیست پزشکی; حرفه های بهداشتی و برنامه های مرتبط؛ و علوم اجتماعی.

توصیه شده: