کلاس جریان فایل چیست؟
کلاس جریان فایل چیست؟

تصویری: کلاس جریان فایل چیست؟

تصویری: کلاس جریان فایل چیست؟
تصویری: کدوم رشته سخت تره😂🤦‍♂️ 2023, سپتامبر
Anonim

برای عملیات دایرکتوری و موارد دیگر فایل عملیات، ببینید فایل ، دایرکتوری و مسیر کلاس ها . این کلاس فایل یک ابزار مفید است کلاس که دارای روش های ایستا در درجه اول برای ایجاد FileStream اشیاء بر اساس فایل راه ها. MemoryStream کلاس الف را ایجاد می کند جریان از یک آرایه بایت و شبیه به کلاس FileStream .

بنابراین، فایل چیست، کلاس های جریان فایل چیست؟

آ جریان فایل می تواند باشد تعریف شده است با استفاده از کلاس ها ifstream، offstream و fstream که در هدر موجود است فایل fstream. این کلاس برای استفاده بستگی به هدف دارد که آیا عملیات نوشتن داده یا خواندن داده بر روی آن انجام می شود فایل . آ فایل به دو صورت می توان باز کرد: با استفاده از تابع سازنده از کلاس .

همچنین بدانید که یک شی جریان فایل چیست؟ به بیان ساده، FileInputStream (FileOutputStream) یک ورودی (خروجی) را نشان می دهد. جریان روی یک فایل که در بومی زندگی می کند فایل سیستم. شما می توانید یک را ایجاد کنید جریان فایل از نام فایل، a شی فایل ، یا یک FileDescriptor. هدف - شی . استفاده کنید جریان های فایل برای خواندن داده ها یا نوشتن داده ها در فایل ها بر روی فایل سیستم.

علاوه بر این، کلاس استریم چیست؟

این کلاس استریم اشیایی را تعریف می کند که دنباله ای از کاراکترها را می پذیرند. جریان ها همچنین ممکن است یک خروجی داشته باشد که در آن صورت چندگانه است جریان اشیاء را می توان به صورت آبشاری برای ساخت یک جریان لوله ای که در آن خروجی a جریان به ورودی بعدی هدایت می شود جریان شی "پایین خط".

تفاوت بین Stream و MemoryStream چیست؟

جریان نمایشی از بایت است. هر دو این کلاس ها از جریان کلاسی که بنا به تعریف انتزاعی است. همانطور که از نام آن پیداست، یک FileStream در یک فایل می خواند و می نویسد در حالی که a MemoryStream می خواند و در حافظه می نویسد. بنابراین به جایی که جریان ذخیره شده.

توصیه شده: