مجموعه در SAS به چه معناست؟
مجموعه در SAS به چه معناست؟

تصویری: مجموعه در SAS به چه معناست؟

تصویری: مجموعه در SAS به چه معناست؟
تصویری: جمع آوری و آماده سازی داده ها در چرخه حیات ML | #شلوارک SAS 2023, سپتامبر
Anonim

تنظیم مشاهده ای از موجود را می خواند SAS داده ها تنظیم . INPUT داده های خام را از یک فایل خارجی یا از خطوط داده درون جریانی برای ایجاد می خواند SAS متغیرها و مشاهدات با استفاده از گزینه KEY= با تنظیم شما را قادر می سازد تا به مشاهدات غیر متوالی در الف دسترسی داشته باشید SAS داده ها تنظیم با توجه به یک مقدار

با توجه به این موضوع، _N_ در SAS چیست؟

یک مقدمه ساده بر اساس SAS Data Step Documentation، دو متغیر خودکار در یک مرحله داده ایجاد می شود. متغیر _ERROR_ و _N_ متغیر. را _N_ متغیر معمولاً برای پیگیری تعداد دفعات تکرار مرحله داده استفاده می شود.

علاوه بر بالا، داده _null_ در SAS چیست؟ که در SAS ، کلمه کلیدی رزرو شده _خالی_ الف را مشخص می کند داده های SAS مجموعه ای که هیچ مشاهده و متغیری ندارد. را _NULL_ داده set اغلب زمانی استفاده می شود که می خواهید اجرا کنید داده ها کد مرحله ای که یک نتیجه را نمایش می دهد، یک متغیر ماکرو را تعریف می کند، یک فایل متنی می نویسد یا با زیربرنامه EXECUTE تماس می گیرد.

به این ترتیب تفاوت Merge و set در SAS چیست؟

در حالی که تنظیم بیانیه مشاهدات را از یک داده می خواند تنظیم در آن زمان، ادغام بیانیه از دو یا چند داده خوانده می شود مجموعه ها همزمان. از آنجا که SAS می تواند فقط یک مقدار برای هر متغیر داشته باشد، این قرارداد وجود دارد که فقط مقدار در آخرین داده های ذکر شده تنظیم ذخیره خواهد شد.

کد SAS به چه معناست؟

حسابی میانگین است مقداری که با جمع کردن مقدار متغیرهای عددی و سپس تقسیم مجموع بر تعداد متغیرها به دست می آید. با استفاده از این SAS روش ما می توانیم پیدا کنیم منظور داشتن از همه متغیرها یا برخی از متغیرهای یک مجموعه داده. ما همچنین می توانیم گروه تشکیل دهیم و پیدا کنیم منظور داشتن از متغیرهای مقادیر خاص آن گروه.

توصیه شده: